logo2
  • Home
  • Energiebeheer
  • Introductie energiebeheer

Introductie energiebeheer

De werkgroep Energiebeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke onderwerpen en belangen voor bewoners binnen de wijk Schoenmakershoek met betrekking tot energie (elektriciteit, warmtepomp en luchtbehandeling). De werkgroep bestaat momenteel uit drie personen: Luut de Boer, Giliam Buijs en Henny van Hooft.

De werkgroep Energiebeheer wil een klankbord zijn voor (toekomstige) bewoners van de wijk, gemeente en derden. Onze speerpunten zijn:
• Het informeren van bewoners over het energie en andere ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden;
• Een gesprekspartner zijn voor de gemeente inzake de monitoring van de grondtemperatuur;
• Een gesprekspartner zijn voor andere belanghebbenden in kader van energie;
• Het inventariseren van de eisen en ontwikkelingen ten aanzien van onderhoud van de warmtepomp en luchtbehandelinginstallatie en het onderzoeken van de mogelijkheid tot een collectief onderhoudscontract voor de warmtepomp en luchtbehandelinginstallatie.e werkgroep Energiebeheer wil een klankbord zijn voor (toekomstige) bewoners van de wijk, gemeente en derden. Onze huidige speerpunten zijn:

• Het informeren van bewoners over het capaciteitstarief en andere ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden;
• Een gesprekspartner zijn voor de gemeente inzake de monitoring van de grondtemperatuur;
• Het inventariseren van de eisen ten aanzien van onderhoud van de warmtepomp en luchtbehandelinginstallatie en het onderzoeken van de mogelijkheid tot een collectief onderhoudscontract voor de warmtepomp en luchtbehandelinginstallatie.

Capaciteitstarief
Op 1 januari 2009 werd het capaciteitstarief ingevoerd. Hierdoor werden huishoudens met een zware stroomaansluiting geconfronteerd met hogere kosten voor hun aansluiting. Met name bewoners van onze wijk dreigden hierdoor te worden gedupeerd, omdat een warmtepomp een zwaardere aansluiting vraagt. Voor bewoners met een 3 x 35 A of 3 x 40 A aansluiting betekende dit dat zij met eenzelfde aansluiting hierdoor ongeveer € 500,- per jaar meer kwijt zouden zijn.
Om de houders van een warmtepomp tegemoet te komen was een speciale subsidieregeling tot stand gekomen. Voor woningen met een warmtepomp met een hoge afzekering (meer dan 3 x 25 A) kwam er een éénmalige subsidie van maximaal € 400 voor een technische aanpassing aan de warmtepomp (bijvoorbeeld een piekregelsysteem) en/of aan de meterkast. Deze subsidie loopt tot 15 december 2010 (voor meer informatie over de subsidieregeling zie www.senternovem.nl/swve). Overigens is het vaak ook zonder de subsidie interessant om deze omzetting te doen.
In Etten-Leur hebben de inwoners van de wijk Schoenmakershoek, van de huizen waarbij het aannemelijk was dat deze een 3 x 35 A of 3 x 40 A aansluiting hadden, een brief gehad van de gemeente. In deze brief werden de bewoners geattendeerd op de subsidieregeling. Inmiddels zijn al veel huishoudens in Schoenmakershoek teruggegaan naar een 3 x 25 A aansluiting. Dit was vaak te realiseren door een betere verdeling van de groepen. Onze ervaring als werkgroep is dat met een slimme verdeling van de groepen een goedgeïsoleerde woning met een inhoud tot ongeveer 850 m3 zonder extreem veel en gelijktijdig stroomverbruik terug kan naar een 3 x 25 A. Voor degenen die nog niet over zijn naar een 3 x 25 A aansluiting, maar dat wel zouden willen, is het advies wel eerst te overleggen met de installateur. Het piekregelsysteem dat in de regeling wordt vernoemd blijkt niet zo eenvoudig. Veel installateurs zijn niet bekend met een dergelijk systeem en de kosten schijnen bijzonder hoog te zijn (€ 2.000- € 3.000).

Betrokken bij de buurt

Het weer in Etten-Leur

Weersverwachting
Etten-Leur

© Wijkvereniging de Schoenmakershoek |