logo2
  • Home
  • Energiebeheer
  • Onderzoek energie

Energie onderzoek

onderzoekDe wijk Schoenmakershoek behoort tot de meest duurzame wijken van Nederland. De woningen zijn goed geïsoleerd en de benodigde energie voor verwarming en warm tapwater komt voor een groot deel uit de bodem. Een duurzame wijk gebruikt weinig fossiele energie en heeft een lage CO2-uitstoot.

Wij willen graag dat het energieconcept van Schoenmakershoek op lange termijn blijft werken en dat de warmtepompsystemen het rendement blijven leveren wat verwacht mag worden. Daarom is het van  belang dat de werking van de systemen wordt bewaakt.  De gemeente Etten-Leur staat heeft zich garantgesteld voor de werking van het systeem van gebruik van bodemwarmte in de wijk Schoenmakershoek.

De temperatuurbalans in de bodem wordt door de gemeente Etten-Leur bewaakt op wijkniveau. Hiervoor is een netwerk van monitoringspeilbuizen aangelegd waarin periodiek de grondwatertemperatuur wordt gemeten. Hiermee kunnen temperatuurfluctuaties over een lange periode worden gemeten en kan een dalende of stijgende trend tijdig worden gesignaleerd.

Hiernaast is het van belang om metingen op detailniveau te verzamelen, bij de bewoners, zodat op straatniveau opvallende zaken kunnen worden gesignaleerd die in het onderzoek van de gemeente niet of mogelijk te laat aan het licht komen.

Het verzamelen van gegevens op detailniveau biedt naast het bewaken van de werking van het systeem ook mogelijkheden tot vergelijken met traditioneel verwarmde woningen.

Eind juni 2010 zijn we begonnen met een onderzoek naar energieverbruik van huishoudens in Schoenmakershoek. Wij zijn gestart met 30 huishoudens die periodiek hun meterstanden doorgeven. Naast de meterstanden verzamelen we gegevens als gezinssamenstelling, inhoud woning en type woning, omdat die wellicht van invloed zijn op het energieverbruik. De verzamelde gegevens blijven vertrouwelijk en worden nooit op deelnemersniveau gepresenteerd aan derden. 

Regelmatig koppelen we de resultaten terug aan de deelnemers. De resultaten worden hiervoor anoniem gemaakt; het eigen verbruik ten opzichte van het gewogen verbruik van de wijk en verbruik ten opzichte van verbruik van traditioneel verwarmde woningen wordt gepresenteerd.

De bedoeling is dat het onderzoek lang doorloopt, waardoor we kunnen vaststellen dat het systeem van gebruik bodemwarmte in de Schoenmakershoek stabiel blijft en actie kunnen ondernemen wanneer afwijkingen op straatniveau zichtbaar worden.

Wil je ook meedoen, meld je dan aan  via het “Aanmeldingsformulier Energiemeting”.

Betrokken bij de buurt

Het weer in Etten-Leur

Weersverwachting
Etten-Leur

© Wijkvereniging de Schoenmakershoek |