logo2

Wat is de schade

Wat is de schade

Er zijn meerdere vormen van schade mogelijk, bij een directe inslag zal de schade duidelijk aantoonbaar zijn, omdat dit vaak een zwaardere energie injectie is. Indirecte inslagschade en opschakelschade kan moeilijker aantoonbaar zijn.

Directe inslag

Wanneer uw huis wordt getroffen door bliksem, zoekt de stroom zo snel en makkelijk mogelijk een weg naar de grond. Bijvoorbeeld via natte muren, metalen regenpijpen, elektrische leidingen of antennekabels. Door deze kort durende maar grote stroomstoot kan de gevel van uw woning scheuren, elektronica zwaar beschadigd raken en er kan zelfs brand ontstaan.

Indirecte inslag/ spanningspiek/ geleiding

Wanneer de bliksem in de omgeving van uw woning inslaat, stroompiek uw woning binnenkomen via uw leidingen als gevolg van inductie of geleiding. Er kan (ernstige) schade aan elektrische apparatuur ontstaan, en uw kranen kunnen onder stroom komen te staan. Ook een opschakelpiek van de centrale kan uw elektrische apparatuur beschadigen.

Verzekering

Schade aan elektronische installaties, TV en audio apparatuur worden niet altijd vergoed door verzekeraars. Zeker als de oorzaak niet aantoonbaar is blijken polissen vaak niet dekkend. Aangezien een indirecte bliksemontlading net direct - zichtbare schade hoeft te tonen is het niet duidelijk hoe een dergelijke schade geclaimd kan worden.

 

Zelfs wanneer de schade aan de verzekeraar wordt geclaimd dan blijft er nog een restschade over. In een woning in Nederland bevindt zich vaak de volgende elektronische audio/video apparatuur: TV, Radio, computer de gemiddelde aanschafwaarde is 3500,- . De verzekeraar gaat uit van een levensduur van vijf jaren, dit betekent dat de apparatuur gemiddeld 20% per jaar minder waard is. De aanwezige apparatuur heeft een gezamenlijke gemiddelde leeftijd van apparatuur is 2 jaar. De verzekeraar kan dan bepalen dat de vergoede waarde van de apparatuur €3.500-(2x20%=1.400) maar €2.100 is en blijft er voor u bij uw apparatuur een schade van €1.400 over. De schade aan uw verwarmingsinstallatie is hier even buiten beschouwing gelaten.

Naast schade aan uw audio/video apparatuur heeft u ook andere schadegevoelige apparatuur zoals geavanceerde keukenapparatuur, geavanceerd witgoed, balansventilatiesysteem en warmtepomp.

Meer gecompliceerd is de situatie dat door de geringe overspanning de apparatuur niet onmiddellijk zwaar beschadigd is maar de levensduur wordt bekort doordat de apparatuur een "tik" krijgt zich storingen voordoen, degeneratie (kwalitatieve achteruitgang) van componenten en na een jaar de geest geeft. De schade wordt dan niet altijd aan de onweersbui van het voorafgaande jaar gekoppeld en het is moeilijk te claimen bij een verzekeringsmaatschappij.

 

Betrokken bij de buurt

Het weer in Etten-Leur

Weersverwachting
Etten-Leur

© Wijkvereniging de Schoenmakershoek |