logo2

Wat is het risico

Risico - wandcontact doos

Wat is het risico

In onze maatschappij wordt beheerst door elektronica. Dit maakt het leven comfortabel maar de systemen zijn kwetsbaar voor overspanningen. De afmetingen van de verbindingen in en tussen componenten worden steeds kleiner. De interne isolatieafstanden zijn zo klein dat kleine overspanningen soms voldoende zijn om schade aan te richten.

Inslagengebied/wijkhistorie/opschalingspiek energiebedrijf

West Brabant ligt aan de rand van het Europees inslagengebied. In de wijk Schoenmakershoek sloeg in 2008 de bliksem in met als gevolg overspanningschade in een aantal woningen. Ook het elektriciteitsbedrijf zend soms een hogere stroom door haar net, een opschalingspiekstroom, kort maar nadelig voor uw elektronica.

Schadedata m.b.t. elektronica

Statistieken van verzekeraars laten zien dat de schade veroorzaakt door onweersoverspanningen (indirecte blikseminslag) een veelvoud is van de schade veroorzaakt door directe blikseminslag. Ruim een kwart van de schadegevallen aan Data en communicatie apparatuur wordt veroorzaakt door overspanningen. Inventarisaties bij Duitse verzekeringsmaatschappijen laten zien dat de laatste jaren de schades aan elektronische apparaten voor 45% worden veroorzaakt door bliksemoverspanning.

Betrokken bij de buurt

Het weer in Etten-Leur

Weersverwachting
Etten-Leur

© Wijkvereniging de Schoenmakershoek |