logo2

| Nieuws

De Schoenmakershoek

onderzoek

In 2006 werden de eerste huizen in de wijk Schoenmakershoek opgeleverd. De wijk breide zich snel uit en daarmee groeide de behoefte aan een wijkvereniging zowel vanuit de bewoners als vanuit de Gemeente Etten-Leur. Als gevolg daarvan werd in 2010 Wijkvereniging De Schoenmakershoek opgericht.

 

De wijk aan de rand van Etten-Leur is in de loop der jaren in (drie) fases gegroeid en bestaat inmiddels uit 1.303 woonadressen (januari 2014).

De Schoenmakershoek wordt gekenmerkt door een aantal lange straten afgewisseld met hofjes. Het is voornamelijk een jonge wijk, maar ook ouderen hebben hun plekje gevonden in seniorenwoningen of het Contrefort. In het midden van de wijk ligt het grote Schoenmakerspark met een multicourt, diverse speeltuintjes en een grote vijver waar in de zomer in gevist en in de winter op geschaatst kan worden. Daarnaast zijn in de wijk een brede school, De Pijler, met basisscholen OBS De Leest en RKBS De Pontus, kinderopvang KC de Sjoester en peuterspeelzaal De Turfjes en ook het Turfschip met o.a. restaurant, hotel en diverse zalen te vinden. Winkels zijn er niet in de wijk, maar wel dichtbij, aan het Van Bergenplein en de Geerkade.

 

De wijkvereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn er de commissies activiteiten, buurtbeheer en energiebeheer. Op deze website kunt u meer informatie vinden over deze afzonderlijke commissies.

 

De wijkvereniging is er voor al haar bewoners, iedereen is automatisch en gratis lid.

 

Betrokken bij de buurt

Het weer in Etten-Leur

Weersverwachting
Etten-Leur

© Wijkvereniging de Schoenmakershoek |